Tengdar greinar

Heilbrigðisþjónusta fyrir aldraða í forgrunni

Svanhildur Svavarsdóttir og Jón Snædal.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að heilbrigðisþjónusta við aldraða verði eitt af þeim málefnum sem sérstök áhersla verði lögð á á árinu.  Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að í þeirri vinnu verði áhersla lögð á heildarmyndina og það sem snýr að öldruðum sem þurfa á þjónustu heilbrigðiskerfisins að halda, hvort heldur er á fyrsta, öðru eða þriðja þjónustustigi þess. Í síðustu viku átti ráðherra fund með sérfræðingum á sviði öldrunarlækninga á Landspítalanum og fleiri fundir eru áformaðir þar sem ráðherra mun m.a. kynna sér sjónarmið fagfólks sem starfar á sviði forvarna og endurhæfingar auk þeirra sem nýta sér  þjónustuna. Þessi vinna er meðal annars ætluð sem liður í undirbúningi aðgerðaáætlunar til fimm ára á grundvelli heilbrigðisstefnu til ársins 2030 sem nú er til umfjöllunar á Alþingi.

Nýlega fól Svandís Jóni Snædal öldrunarlækni að móta drög að stefnu í málefnum fólks með heilabilun. Ráðherran segir að það orðið aðkallandi að draga upp skýra stefnu um heilbrigðisþjónustu við þennan hóp. Teikna þurfi upp hvernig núgildandi þjónustukerfi virkar, hverjar séu helstu brotalamirnar, hvaða breytingar þurfi að gera og hvernig megi stuðla að nýjungum til að bæta þjónustuna. Það sé fyrir hendi mikil þekking, en það þurfi að draga hana saman og setja fram sem stefnu með heildarsýn til lengri tíma litið: „Í stað þess að skipa nefnd eða starfshóp til að vinna þetta verk, ákvað ég að fela það einum manni. Jón Snædal öldrunarlæknir verður nokkurs konar ritstjóri stefnumótunarinnar í krafti þekkingar sinnar og reynslu og ég treysti honum til að leita fanga á breiðu sviði hjá fagfólki sem vel þekkir til og einnig að taka inn í þessa vinnu reynslu og þekkingu sjúklinganna sjálfra en ekki síður aðstandenda fólks með heilabilun.“

Þegar drög að stefnum í málefnum heilabilaðra liggja fyrir verða þau birt til umsagnar í Samráðsgátt stjórnvalda. Stefnt er að því að það verði í byrjun júní næstkomandi.

Ritstjórn febrúar 14, 2019 09:16