Hreyfiseðlarnir slá í gegn

Þeim fjölgar stöðugt sem kjósa að fá ávísun á hreyfiseðil frá lækninum sínum. Hreyfiseðill er meðferðarúrræði sem læknir skrifar upp á í samráði við sjúkling og er ávísun á hreyfingu eftir forskrift. Hreyfiseðillinn gildir í eitt ár. Auður Ólafsdóttir sjúkaþjálfari er formaður verkefnisstjórnar á vegum Velferðarráðuneytisins sem hefur staðið að innleiðingu hreyfiseðlanna. Hún segir að í kjölfar þess og læknir ávísi hreyfiseðli komi fólk á fund hreyfisjóra sem eru sjúkraþjálfarar sem starfa á heilsugæslustöðvum og sjúkrastofnunum landsins.

Í samráði við sjúklinginn

„Þar er sett upp sérstakt prógramm í samráði við sjúklinginn. Hann er spurður á hvaða hreyfingu hann hafi mestan áhuga. Þetta er alls ekki þannig að fólki sé skipað að gera eitthvað heldur reynum við að vera hvetjandi og hjálpa fólki af stað og benda því á hvaða hreyfing gagnist gegn sjúkdómi viðkomandi. Sjúklingur sem þjáist af kvíða og þunglyndi þarf til dæmis annars konar hreyfingu en sá sem er með háan blóðþrýsting,“ segir Auður. Það er svo sjúklingsins að framfylgja áætluninni. Eftirfylgnin er rafræn. Sjúklingurinn fær úthlutað sérstöku svæði á netinu þar sem hann skráir hreyfingu sína og hreyfistjórinn fylgist með hvernig gengur og að sjúklingurinn nái markmiðum sínum. „Ef  hreyfistjórinn sér að sjúklingurinn er ekki að fylgja því sem honum er ráðlagt er haft samband við hann strax. Hringt er í viðkomandi til að fylgjast með hvernig gengur og hvort ástæða sé til að breyta því sem ráðlagt var í upphafi.“  Auður segir að þeir sem hafi ekki aðgang að tölvu eða treysti sér ekki til að nota tölvu geti hringt í sérstakt símanúmer og lesið inn boð um hvað þeir hafi verið að gera. Símtölin skráist sjálfkrafa inn á netsvæði viðkomandi. Sjúklingar sem fá ávísað hreyfiseðli hjá lækni fá ekki niðurgreidd kort í líkamaræktarstöðvum landsins. Stuðningur hins opinbera felst í viðtali við hreyfistjórann, utanumhaldi, ráðleggingum og stuðningi.

Meðalaldurinn er 48 ár

„Meðalaldur þeirra sem hafa verið að fá uppáskrifaða hreyfiseðla er 48 ár. Við höfum orðið vör við að fólk sýnir þessu vaxandi áhuga. Langflestir hafa áhuga á að hafa áhrif á heilsu sína og vilja taka ábyrgð á líðan sinni,“ segir Auður. Hreyfiseðlum er nú ávísað í meðferðarskyni á öllum opinberum heilbrigðisstofnunum, sjúkrahúsum, á Reykjalundi og Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands, hjá sjálfstætt starfandi sérfræðilæknum og hjá sjálfstætt starfandi heilsugæslulæknum. Farið var ávísa hreyfiseðlum árið 2011 í tilraunaskyni. Árið 2013 var 264 hreyfiseðlum ávísað en á síðasta ári voru þeir orðnir rúmlega eittþúsund. Markmiðið með innleiðingu hreyfiseðla er að taka upp gagnlega og hagkvæma meðferð við langvinnum sjúkdómum og stuðla að því að hreyfingu sé beitt á markvissari hátt til forvarna og meðferðar í heilbrigðisþjónustu

 

 

 

Ritstjórn júní 30, 2016 14:22