Óásættanleg kjör í stjórnlausri verðbólgu

Ásgerður Pálsdóttir

„Það kom ánægjulega á óvart sú niðurstaða KPMG í verkefninu, Það er gott að eldast, að eldra fólk, það er að segja 67 plús, skilaði 12 milljörðum meira til sveitarfélaganna í formi útsvars og fasteignagjalda, heldur en það sem sveitarfélögin lögðu til þjónustu við þennan aldurshóp“, þannig hefst pistill Ásgerðar Pálsdóttur á vefsíðu Landssambands eldri borgara.  Ásgerður er varamaður í stjórn LEB og formaður Félags eldri borgara í Húnaþingi.

Ásgerður segir meðal annars að það hafi einhvern veginn verið álitið að umræddur hópur væri byrði á samfélaginu, en það væri nú eitthvað annað. Hún minnir á að eldri borgarar hafi bent á þörfina fyrir nýja nálgum í málefnum, þessa stóra og ört stækkandi hóps, sem ráðamenn hafi ekki sinnt sem skyldi og lífeyrisgreiðslur þeirra sem minnst hafi þurfi að hækka.

Lífeyrisgreiðslur almannatrygginga til eldra fólks eru einhverjar þær lægstu á Norðurlöndunum, segir hún,  en skattlagningin er á hinn veginn. Nú sést svart á hvítu að eldri borgarar skila meiru til samfélagsins en þeir fá þaðan. Þeir þurfa þó á þjónustu að halda eins og yngra fólk og í sumum tilfellum umönnun og hjúkrun.

Ásgerður minnir á ályktun LEB frá ársfundinum í vor, þar sem lýst var vonbrigðum með aðgerðarleysi stjórnvalda í kjaramálum eldri borgara, en þar segir meðal annars.

Í hópi eldra fólks er fjöldi sem býr við óásættanleg kjör sem fara  síversnandi í stjórnlausri verðbólgu.

Það er nefnilega þannig að þótt tekjuhæstu hópar eldra fólks búi við góð kjör þá er stór hluti  illa settur og kjör þeirra fara versnandi eins og annarra lágtekjuhópa.

Það eru allmargir sem hafa ekkert sér til framfærslu nema greiðslur frá almannatryggingum sem eru nú kr. 307. 829 á mánuði,  og munar nú um 95 þúsundum á þeirri upphæð og lægsta kauptaxta. Þetta voru sambærileg upphæðir fyrir einhverjum árum.

Þeir sem fá greiðslur úr lífeyrissjóði hafa frítekjumark upp að 25 þúsund krónum. Eftir þær er greiðslan frá TR skert um 45%.

Það er nokkuð villandi  sem kom fram í samantekt KPMG að meðaltekjur lífeyrisþega væru nú 97% af meðallaunum. KPMG var með aldursbilið frá 65 ára en ekki 67 ára og flestir í 65 ára hópnum eru enn á vinnumarkaði og margir reyndar til sjötugs.

Þannig að það þyrfti að miða við 70 ára til að fá sannari mynd en við vitum líka að í efstu 10-20% tekjuhópum eldra fólks eru margir mjög vel stæðir sem betur fer, og þeir hífa upp meðaltalið, enda þekki ég frá minni fyrri vinnu að meðaltalstölur segja ekki allan sannleikann.

LEB hefur einnig beint athygli sinni að þeirri óskilvirkni sem fylgir því er að lög um málefni eldra fóks heyrir undir tvö ráðuneyti,  heilbrigðis- og félagsmálaráðuneyti. Þar gilda margir og sundurleitir lagabálkar eins og almannatryggingalögin sem fáir skilja.

En til að gera flækjustigið enn meira þá heyrir þjónusta við eldra fólk undir tvö stjórnsýslustig , ríki og sveitarfélög. Það veldur sífelldri togsteitu og aðilar geta vísað hver á annan og sá sem geldur fyrir þetta fyrirkomulag er sá sem þjónustuna á að fá.

Í hugmyndinni í verkefninu Það er gott að eldast,  er gengið út frá því að þjónusta við eldra fólk, sem geti staðið undir nafninu velferðarþjónusta, verði nútímaleg og tryggi lífsgæði íbúa og stuðli að því að fólk geti búið lengur heima  með tilliti til öryggis og félagslegra þátta.

Algerlega nauðsynlegt er að samþætta félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu og nota til þess m.a. tæknina sem til er. Þetta er farið að gera í Reykjavík að einhverju marki og kannski í  fleiri sveitarfélögum.

Svo ættu menn að muna að eldri kynslóðin byggði upp samfélagið sem við búum í. Það getur ekki verið ósanngjörn krafa að þeir sem hafa lágan lífeyri setji hann ekki að mestu í til að fjármagna rekstur samfélagsins, heldur geti lifað með reisn og notið ævikvöldsins

Þessi grein birtist fyrst á vefsíðu Landssambands eldri borgara. Sjá hér.

 

Ritstjórn júní 20, 2023 07:00