Geðheilbrigðisþjónustan veikasti hlekkurinn

Rýmum á hjúkrunarheimilum fyrir veikt eldra fólk á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki fjölgað svo heitið getur þótt fjölgað hafi í þessum aldurshópi um 7% á sama tíma. Einnig eru hjúkrunarrými nú ekki einskorðuð við eldra fólk, heldur fólk með miklar hjúkrunarþarfir og meiri en hægt er að mæta í heimahúsi, óháð aldri. Rýmin eru nú um 1450. Um 160 manns eru á biðlista eftir dvöl á hjúkrunarheimili. Árið 2008 var meðaldvalartími á hjúkrunarheimilum á höfðuborgarsvæðinu um 3 ár, en núna er hann orðinn nálægt tveimur árum enda nýta nú um 48% fleiri þessi sömu rými á ári.

Pálmi V. Jónsson

Pálmi V. Jónsson

Margbreytilegar þarfir

Pálmi V. Jónsson öldrunarlæknir segir stöðuna þó ekki þannig, að ef það fjölgi í aldurshópnum um 50% þá þurfi einnig að fjölga rýmum á hjúkrunarheimilum um 50%. Fólk lifi lengur og betur og þarfir elsta hópsins séu margbreytilegar, sem kalli á margbreytilegar lausnir. Íslendingar hafi lengi verið með fleiri hjúkrunarrými fyrir eldra fólk, en nágrannalöndin, vegna þess að önnur úrræði hefur vantað.

Aðrir valkostir skipta máli

Pálmi segir að margir haldi að ef öldruðum fjölgi hlutfallslega, þurfi hlutfallslega jafn mörg ný rými á hjúkrunrheimilum. „Það er ekki alls kostar rétt“, segir hann og bendir á að menn þurfi að skoða hvaða aðrir valkostir séu fyrir hendi. Hann segir að geðheilbrigðisþjónustan sé veikasti hlekkurinn í þjónustunni. Það sé hægt að meðhöndla fólk sem glími við alvarlegt þunglyndi, kvíða og aðsóknarhugmyndir, með ýmsum hætti og gera því kleift að lifa eðlilegu lífi heima. Núna vanti úrræði fyrir þetta fólk. Meðal þess sem Pálmi segir geta komið í veg fyrir að menn þurfi að fara á hjúkrunarheimili, sé að efla teymisvinnu heilsugæslunnar gagnvart eldra fólki, koma upp opnu sambýli fyrir fólk sem líður af einmannakennd, þunglyndi og kvíðaröskun, geðdeild fyrir aldraða, bættri líknarþjónustu og teymisvinnu margra fagaðila, þar með talið lækna, í heimahjúkrun.

 

 

 

Ritstjórn nóvember 30, 2015 15:22