Þeim er ætlað að bæta kjör eldra fólks

Félags- og jafnréttismálaráðherra hefur skipað starfshóp sem fjalla á um kjör aldraðra til að fá betri yfirsýn yfir ólíkar aðstæður sem eldri borgarar búa við og gera tillögur um hvernig bæta megi kjör þeirra sem lökust hafa þau. Hópnum er ætlað að skila tillögum sínum fyrir 1. nóvember næstkomandi.  Þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu og þar segir ennfremur.

Miklar breytingar voru gerðar á ellilífeyri almannatrygginga sem tóku gildi 1. janúar 2017 sem urðu mörgum eldri borgurum kjarabót. Engu að síður stendur hluti þeirra höllum fæti, hefur lágar tekjur sér til framfærslu, er á almennum leigumarkaði og jafnvel skuldsettur. Einnig býr sá hópur sem ekki hefur áunnið sér full réttindi til almannatrygginga vegna búsetu erlendis, til dæmis innflytjendur, oft á tíðum við kröpp kjör. Ásmundur Einar ræddi þessi mál á fundi með Landssambandi eldri borgara fyrir nokkru og um aðkomu landssambandsins að þessari vinnu þrír fulltrúar í starfshópnum eru tilnefndir af Landssambandi eldri borgara.

Í starfshópnum eiga sæti fyrir hönd ríkisstjórnarinnar fulltrúar frá forsætisráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti og velferðarráðuneyti og þrír fulltrúar frá Landssamtökum eldri borgara, en jafnframt getur starfshópurinn kallað til ráðgjafar þá aðila sem þörf er á hverju sinni.

Starfshópinn skipa: Haukur Halldórsson formaður, án tilnefningar, Arnar Þór Sævarsson án tilnefningar, Bergþóra Benediktsdóttir, tilnefnd af forsætisráðuneytinu, Hilda Hrund Cortez, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu, Þórunn Sveinbjörnsdóttir, tilnefnd af Landssambandi eldri borgara, Þorbjörn Guðmundsson, tilnefndur af Landssambandi eldri borgara og Guðrún Árnadóttir, tilnefnd af Landssambandi eldri borgara

 

Ritstjórn maí 10, 2018 08:38