Skerðing lífeyris slík að ekki verður við unað

Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Samtaka iðnaðarins og stjórnarformaður Landssamtaka lífeyrissjóða skrifar grein í Fréttablaðið í dag, þar sem hún gerir lífeyriskerfi landsmanna að umræðuefni, en 50 ár eru liðin frá því fulltrúar heildarsamtaka á almennun vinnumarkaði undirrituðu kjarasamning, þar sem kveðið var á um skylduaðild að lífeyrissjóðum. Þetta markaði upphaf lífeyrissjóðakerfisins eins og við þekkjum það í dag. Guðrún segir að kerfið sé ekki gallalaust frekar en önnur mannanna verk, en það sé á ábyrgð verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda að endurskoða það. Síðan segir orðrétt í greininni í greininni.

Það hefur sýnt sig að samningafólkið lagði traustan samstarfsgrunn að stjórnskipulagi sjóðanna fyrir hálfri öld með því að ákveða að samtök launafólks og atvinnurekenda skyldu skipta stjórnarsætum sín á milli og sú hefð skapaðist að formaður stjórnar væri valinn til skiptis úr röðum launamanna og atvinnurekenda. Þetta fyrirkomulag stuðlar að farsælli samvinnu í stjórnum lífeyrissjóða. Ég hafna hugmyndum um að atvinnurekendur hverfi úr stjórnum lífeyrissjóða og styðst þar við rök og reynslu af núverandi skipan mála svo áratugum skiptir.

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, sagði á málþingi Fjármálaeftirlitsins fyrir skömmu að í ráðuneyti sínu væri byrjað að vinna að undirbúningi þess að endurskoða heildarlöggjöf um lífeyrissjóði frá 1997. Verkefnið væri vandasamt, myndi taka nokkurn tíma og heppilegt væri að áfangaskipta því. Ég tek undir það en vænti þess um leið að löggjöfin verði endurskoðuð í víðtæku samráði við þá sem málið varðar, þar á meðal auðvitað Landssamtök lífeyrissjóða sem hafa innan vébanda sinna 21 lífeyrissjóð, þar af nokkra sem eru með sameiginlegt skrifstofuhald eða rekstrarsamning við banka. Samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða ætti að vera efst á forgangslista við endurskoðun lífeyriskerfisins okkar. Skerðing lífeyris frá Tryggingastofnun er slík að ekki verður við unað. Svona gerum við einfaldlega ekki gagnvart eldri borgurum og öryrkjum landsins. Svo langt er gengið að ég tel grófustu skerðingarnar jafngilda árás á mannréttindi og þar með ljótan blett á annars ágætu tryggingakerfi.

Guðrún segir fimmtugsafmælinu best fagnað með því að strengja þess heit að halda áfram að gera gott lífeyrissjóðakerfi enn betra og sjá til þess að það svari alltaf kalli tímans í breytilegu samfélagi en staðni ekki.

Ritstjórn maí 28, 2019 14:14