Áherslur LEB fyrir sveitarstjórnarkosningar

Landssamband eldri borgara (LEB) hefur, í samvinnu við aðildarfélögin, gefið út einblöðung þar sem fram koma áhersluatriði umbjóðenda sambandsins fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.

Í frétt á vef Landssambandsins er tekið fram að þessi áhersluatriði geti hvert og eitt aðildarfélag heimfært og aðlagað eftir því sem á best við í hverju sveitarfélagi, í baráttu sinni við að ná til eyrna frambjóðenda.

Málin sem mest áhersla er lögð á eru eftirfarandi:

Tryggjum fjárhagslegt sjálfstæði 
Lágmarkslífeyrir fylgi lágmarkslaunum 

Það þarf að vera sameiginlegt markmið þeirra sveitarstjórnarfólks að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði eldra fólks. Það er því eðlileg krafa að lágmarkslífeyrir fólks verði aldrei lægri en umsamin lágmarkslaun á almennum vinnumarkaði. Viðvarandi fjárhagslegt óöryggi skerðir lífsgæði eldra fólks, stuðlar að verra heilsufari og minnkar möguleika til sjálfsbjargar.

Húsnæðismál eru skipulagsmál
Fjölbreytt búseta eldra fólks 

Stórkostlegur vandi blasir við á húsnæðismarkaði. Í skipulagsmálum sveitarfélaga verður að gera kröfu um að hluti byggingarsvæða verði ætlaður fyrir félagslegar íbúðir og leiguíbúðir fyrir eldra fólk. Eðlilegt er að sveitarstjórnir hlutist til um byggingu leiguíbúða fyrir eldra fólk á viðráðanlegu leiguverði. Mikilvægt er að endurskoða reglur um húsnæðisbætur

Litlar íbúðir sem tengjast þjónustu og samveru
Lífsgæðakjarnar svara kröfu um öryggi og samveru 

Fjölga þarf lífsgæðakjörnum þar sem heimili og þjónusta er tengd saman. Í lífsgæðakjörnum er að finna minni leiguíbúðir sem tengjast hvers konar þjónustu, skapa öryggi og samveru. Eldra fólk krefst fjölbreyttari búsetuúrræða með valfrjálsri þjónustu í tengslum við þjónustumiðstöðvar og heilsugæslu.

Kröftugt heilsuátak meðal eldra fólks
Heilsugæslan verði miðstöð heilsueflingar sveitarfélaga 

Ríki og sveitarfélög þurfa að stórauka samvinnu sína með það að markmiði að heilsugæslan verði vagga öldrunarþjónustunnar í sveitarfélögunum. Heilsu-gæslan og sveitarfélögin nálgist fólk fyrr á lífsleiðinni með skipulagðri hvatningu til heilsueflingar og aukins heilsulæsis. Styðja þarf við möguleika á heilsueflingu á vegum sveitarfélaga, íþróttafélaga og félaga eldra fólks um land allt.

Eru okkar elstu bræður og systur afgangsstærð?
Fórnarlömb reksturs hjúkrunarheimila 

Veikt eldra fólk eru fórnaralömb langvarandi skorts á hjúkrunarrýmum og þolendur mannréttindabrota. Eldra fólk dvelur vikum og mánuðum saman á Landspítalanum þvert á gildandi lög og reglur. Mjög aðkallandi er að endurskoða reglur um greiðsluþátttöku, aðgang að heilbrigðisþjónustu, hjálpartækjum og annari þjónustu á hjúkrunarheimilum.

Drögum úr húsnæðiskostnaði eldra fólks
Afsláttur af fasteignagjöldum

Afsláttur sveitarfélaga af fasteignagjöldum er mikilvægur til að draga úr húsnæðiskostnaði eldra fólks en hann er mismikill eftir sveitarfélögum og tekjumörk breytileg. Mikilvægt er að afslátturinn breytist í takt við breytingar á fasteignasköttum og þannig sé tryggt að hann haldi verðgildi sínu.

Festa öldungaráð í sessi
Öldungaráð

Mikilvægt að öldungaráð hafi skýra stjórnsýslulega stöðu í skipulagi sveitarfélaga og þeim gert kleift að gegna því mikilvæga hlutverki sem lög kveða á um.

Nánar má lesa um áhersluatriðin í einblöðungnum.

Ritstjórn mars 31, 2022 15:22