Ekkert raunhæft framundan í kjaramálum eldri borgara

Stjórn félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni, lýsti á fundi sínum í morgun, yfir sárum vonbrigðum með þau áform  ríkisstjórnarinnar að hækka grunnupphæðir lífeyris almannatrygginga um einungis 3.4% á næsta ári, eins og kveðið er á um í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2019. Stjórnin telur þetta vanefndir bæði á viljayfirlýsingum og loforðum ráðamanna á undanförnum misserum um að bæta kjör eldri borgara, og brot á 69.grein laga um almannatryggingar.

Í álytkun sem stjórnin samþykkti, segir að samkvæmt 69.grein skuli lífeyrir hækka í samræmi við launaþróun, en hann hafi dregist jafnt og þétt aftur úr launum á undanförnum árum. Samanburður á þróun launavísitölu og ellilífeyris sýni, að frá 2010 hafi launin hækkað rúmlega 11 prósentum meira en ellilífeyririnn. Hann ætti samkvæmt því að vera núna 266.800 krónur á mánuði, en sé hins vegar 239.500 krónur, fyrir skatt.

Bent er á það í ályktuninni að 3.4% hækkun fjárlagafrumvarpsins sé skýrð þannig að hún taki mið af „spá Hafstofu Íslands um þróun vísitölu neysluverðs (2,9%) að viðbættri 0,5% kaupmáttaraukningu“. Það sé þó næsta víst að launþegahreyfingin muni ekki una því að lægstu laun hækki sem því nemi. Þau muni þurfa að hækka umtalsvert meira. Kaupmáttur lífeyris frá TR muni halda áfram að dragast aftur úr kaupmætti launa á næsta ári, eins og hann hafi gert mörg undanfarin ár.  Þá segir orðrétt í ályktuninni.

Óumdeilt er að kjör þeirra eldri borgara sem minnst hafa milli handanna eru í engu samræmi við almenn lífskjör í landinu og að stór hópur þeirra dregur fram lífið undir fátæktarmörkum. Þar eru verst settir þeir sem engar aðrar tekjur hafa en ellilífeyri almannatrygginga. Í stað þess að upphæðir lífeyrisins dragist jafnt og þétt aftur úr launum ætti þróunin því að sjálfsögðu að vera í hina áttina: Að tekin væru myndarleg skref í þá átt að hækka grunnupphæð ellilífeyrisins.

Að því hafa samtök eldri borgara unnið, m.a. með viðræðum við stjórnvöld sem látið hafa í veðri vaka að þau hafi skilning á þörf fyrir úrbætur í þessum efnum. Þeim mun meiri eru vonbrigðin þegar sömu stjórnvöld leggja nú fram fjárlagafrumvarp, sem felur í sér að ekki eigi að gera neitt raunhæft í málefnum þeirra, heldur eigi kjör þeirra að dragast enn frekar aftur úr almennum lífskjörum á næsta ári.

Stjórn FEB heitir á Alþingi í ályktuninni, að bæta hér úr og breyta frumvarpinu í meðförum þannig að hlutfallsleg rýrnun ellilífeyris á undanförnum árum verði bætt og jafnframt tryggt að lífeyririnn haldi í við launa- og verðlagsþróun, eins og kveðið er á um í 69. grein laga um almannatryggingar.

 

Ritstjórn október 2, 2018 14:19