Loksins formlegt samstarf um þjónustu við eldra fólk

Félagsmálaráðherra, heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra undirrituðu í gær  ásamt formanni stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélga og formanni Landssambands eldri borgara, viljayfirlýsingu um endurskoðun á þjónustu við eldra fólk í landinu. Þjónustan heyrir í dag undir þessi þrjú ráðuneyti og hluti hennar undir sveitarfélögin, en margir innan hreyfingar eldri borgara telja það flækja þessi mál og tefja hversu margir fara með þau.  Verkefnisstjórn hefur verið skipuð og er henni ætlað að leggja fram á þingi á næsta ári, aðgerðaáætlun til fjögurra ára.  Viljayfirlýsingin hljóðar svona:

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram það markmið að tryggja eldra fólki þjónustu við hæfi, hvort sem um er að ræða stuðningsþjónustu eða heilbrigðisþjónustu, á forsendum þess sjálfs, á réttu þjónustustigi og á viðunandi tíma. Þverfaglegt samstarf félags- og heilbrigðisþjónustu er grundvallaratriði til að ná fram samlegðaráhrifum fagþekkingar á hvoru sviði fyrir sig og tryggja þannig betri þjónustu við stækkandi þjóðfélagshóp meðal annars með samþættingu á þjónustu, forvörnum, heilsueflingu og aukinni virkni fólks.

Ráðherrar félags- og vinnumarkaðsmála, heilbrigðismála, fjármála- og efnahagsmála og Samband íslenskra sveitarfélaga og Landsambands eldri borgara lýsa yfir vilja til þess að auka samstarf og samvinnu varðandi málefni eldra fólks með það að markmiði að tryggja eldra fólki samhæfða þjónustu við hæfi, á réttu þjónustustigi og á réttum tíma hvort sem um er að ræða stuðningsþjónustu á vegum sveitarfélaga eða heilbrigðisþjónustu á vegum ríkisins. Samþætting þjónustu við eldra fólk mun leiða af sér aukin lífsgæði og er mikilvæg til þess að tryggja að þjónustukerfi hér á landi muni ráða við vænta fjölgun eldra fólks á næstu árum.

Skipuð hefur verið verkefnisstjórn sem hefur það hlutverk að leiða vinnu við heildarendurskoðun á þjónustu við eldra fólk, að stuðla að samvinnu og samhæfingu á milli ráðuneyta, sveitarfélaga og annarra þjónustuaðila, forgangsraða og útfæra tímasett markmið í aðgerðaáætlun til fjögurra ára sem lögð verði fram á Alþingi vorið 2023. Í framhaldi af því skal verkefnastjórnin vinna skipulega að innleiðingu og framkvæmd fyrrgreindrar aðgerðaáætlunar meðal annars með tillögum um hvaða breytingar á lögum og reglugerðum þarf að ráðast í til að ná fram þeim markmiðum sem sett eru fram.

Helgi Pétursson formaður LEB fagnar yfirlýsingunni og segir að Landssambandið hafi talað fyrir því lengi að farið yrði í að samhæfa þá þjónustu sem þegar er fyrir hendi. „Nú reynir á hvað hægt er að gera“, segir hann.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson félagsmálaráðherra segir að viljayfirlýsingin sé risastórt skref í þá átt að bæta lífsgæði aldraðra, en það sé ekki hægt að gera nema með því að samhæfa aðgerðir allra sem eiga aðkomu að málinu. Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir og fyrrverandi þingmaður hefur verið skipaður formaður nýskipaðrar verkefnisstjórnar, en hann er öllum hnútum kunnugur þegar kemur að málefnum eldra fólksins.

 

Ritstjórn júní 22, 2022 13:54