Tengdar greinar

Séreignarlífeyrir frá lífeyrissjóðum mun á nýju ári teljast til tekna hjá TR

Breytingar hafa verið gerðar á lögum, sem snúa að útgreiðslum séreignarlífeyris frá lífeyrissjóðum og taka þær gildi um næstu áramót, 1.janúar 2023.  Það þýðir að slíkar greiðslur munu á nýju ári teljast til tekna í almannatryggingakerfinu og kunna því að lækka þær upphæðir sem menn eiga rétt á þaðan. Tekið skal fram að þetta snertir eingöngu félaga í ákveðnum lífeyrissjóðum og breytir engu um þann hefðbundna viðbótarlífeyrissparnað sem byggist á því að launþegar greiða til hans 4% af tekjum sínum en launagreiðendur 2%.  Þeir sem málið snertir geta hins vegar tryggt sér undanþágu frá nýju lögunum, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

„Undanþága gildir fyrir þau sem nú þegar hafa hafið töku lífeyris hjá TR eða sækja um lífeyri fyrir 1. janúar 2023, að því gefnu að sótt sé um lífeyri fyrir árið 2022 eða fyrr. Útgreiðslur séreignarlífeyris munu ekki teljast til tekna við útreikning á framangreindum greiðslutegundum hjá þeim“, segir á heimasíðu Tryggingastofnunar og þar segir einnig:

Breytingin hefur fyrst og fremst áhrif á þau sem hafa greitt skyldubundin iðgjöld í séreignarsjóði hjá Almenna lífeyrissjóðnum, Frjálsa lífeyrissjóðnum, Íslenska lífeyrissjóðnum, Lífsverki og Lífeyrissjóði Tannlæknafélags Íslands.

Einnig getur breytingin haft áhrif á þau sem ráðstöfuðu hluta af sínu skyldubundna iðgjaldi í tilgreinda séreign sem ákveðnir lífeyrissjóðir hafa boðið upp á frá árinu 2016.

Breytingin hefur engin áhrif á þau sem hafa hafið töku lífeyris hjá TR eða þau sem sækja um lífeyri fyrir 1. janúar 2023 og upphaf lífeyristöku er á árinu 2022 eða fyrr. Undanþága gildir fyrir þann hóp eins og fram kemur hér að ofan.

Þá hefur breytingin engin áhrif á þau sem hafa greitt sín skyldubundnu iðgjöld eingöngu í samtryggingarsjóði eins og t.d. Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóð verslunarmanna eða Gildi sem og þá sem hafa greitt til viðbótar aðeins í viðbótarlífeyrissparnað 4%+2%.

Hvað þarf að gera?

Mikilvægt er að þau sem hafa ráðstafað skyldubundnu iðgjaldi í séreignarsjóði og hafa ekki hafið töku lífeyris hjá TR kynni sér vel áhrif breytinganna. Það á sérstaklega við um þau sem geta átt rétt á ellilífeyri frá TR fyrir 1. janúar 2023 en til þess að falla undir „gömlu“ regluna þarf umsókn að hafa borist stofnuninni í síðasta lagi 31. desember 2022 og upphaf lífeyristöku að vera á árinu 2022 eða fyrr. Í því sambandi er rétt að geta þess að hægt er að hefja töku ellilífeyris allt frá 65 ára aldri.

Ritstjórn desember 7, 2022 07:00